Haridus on teekond, mitte sihtpunkt…

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldhariduskool, kus hinnatakse üldinimlikke väärtusi, jõukohast arengut toetavat õppimist, austatakse igaühe erilisust ja inimväärikust. Kool on orienteeritud kasvatatud, haritud, rahvuskultuuri tundva ja austava, avatud ning elus hästi toimetuleva isiksuse kasvatamisele. 

—————————————————————————————

Vastuvõtt esimesse klassi – vaata siit!  

 

TLG Teatristuudio 

“VAPPER KEEFIR” (Andrus Kivirähk) 1.-6.klassidele. Esineb teatristuudio noorem rühm.

Etendused toimuvad õpilastele 17.mail tundide ajal (täpsem info klassijuhatajatel).

“LASTE RISKIRETK” (Merle Karusoo) vanusele 14+, esineb teatristuudio vanem rühm.

Õpilastele on etendused 17.-18.mail tundide ajal (täpsem info klassijuhatajatel).

Ülejäänud koolipere, sõbrad, tuttavad, sugulased, mõttekaaslased on oodatud etendusele 23.mail kell 19.00 TLG aulas

13072875_10154082068730797_1586830999370039507_o

Raamatukogu annab teada!

       

         ÕPIKUTE JA MUU KIRJANDUSE TAGASTAMINE 

                      RAAMATUKOGUSSE 2015/2016                           

 

 

1.-4. klasside õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale 1. juuniks.

 

30. mail peale tunde tagastab õpikud ja juturaamatud 5.b

31. mail peale tunde tagastavad  õpikud ja juturaamatud 7. a ja 5. a

1. juunil kell 10.00   5. c

              kell 11.00     6. a,b

6. a ei pea tagastama prantsuse keele õpikut, kasutusel ka 7. klassis!

Prantsuse keele töövihik alles hoida, kasutusel ka 7. klassis!

               kell 12.00  7. b

              kell 13.00   8. a,b

Kes sel ajal tulla ei saa, võib õpikud tagastada 8.00-10.00 või 14.00-16.00

 

2. juunil kell 10.00 tagastab õpikud ja juturaamatud          10. klass

              kell 11.00   11. klass

Kes sel ajal tulla ei saa, võib õpikud tagastada  8.00-10.00 või 12.00-16.00

 

9. klassi õpilased võivad tagastada  õpikuid alates 6. juunist.

12. klassi õpilased võivad  tagastada õpikuid alates 9. maist.

Võlglased ei saa uue õppeaasta õpikuid enne võlgade likvideerimist!

 

Palun mitte ise parandada õpikuid suvalise materjaliga! Parandame raamatukogus. Rikutud või kaotatud õpiku/raamatu asemele tuleb tuua uus (vt. Raamatukogu kasutuseeskiri kodulehel). Õpikuid asenduseks saab osta kirjastuste e-poodidest.

 

Pikendatud õppetööle jäänud õpilane tagastab vastava aine õpikud augustis.

Koolilõpu üritused

09.05. 9.50 etendus „Pöial-Liisi”

11.00st pildistamine digiõpilaspileti jaoks – kogu koolipere

KEAT loengud 6a ja 6b klassile

10.05. „Pöial-Liisi” etendus

12.05. 9.00 „Nipitiri” etendus „Vembud haldjametsas” 1. – 3. kl.

16.05. 11.kl. Uurimistööde esitamine kantseleisse

17., 18., 23.05. draamaringi etendused

17.05. kl. 18.00 „Teisest silmapilgust” 9. ja 10.kl. õpilased Linnateatri ja Vene Draamatestri ühisetendusel Vene teatris

20.05. 15.00 Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsert „Erilisena sündinud”.
(Integratsiooniprojektis osalejatele)

24.05. 14.00 Playback aulas

24. või 25.05. KEAT projekt- laager Murastes (6.kl. esindus)

26.05. 12.00 Direktori pidulik vastuvõtt kooli parimatele õpilastele – J. Poska majas

27.05. Matkapäev

27.05. 12.00 osaleme Eest kodu päeval Jüriöö pargis ja sellele järgneval vastuvõtul Susi hotelli konverentsisaalis. Lisaks ÕEle osalevad ka 7.-9.kl. koduteemalise esseekonkursi parimad ja juh. õp. M. Kuningas (auhindamistseremoonia)

31.05. 11. kl. uurimistööde kaitsmine

02.06. 14.00 Õppenõukogu

03.06. Üleminekuklasside aktused

8.30 1.-3. kl.
10.00 4.-6. kl.
11.00 7., 8., 10., 11. kl.

17.06. kl. 15.00 Põhikooli lõpuaktus

21.06. kl. 15.00 Gümnaasiumi lõpuaktus

TLG Teatristuudio etendused maikuus

“VAPPER KEEFIR” (Andrus Kivirähk) 1.-6.klassidele. Esineb teatristuudio noorem rühm.

Etendused toimuvad õpilastele 17.mail tundide ajal (täpsem info klassijuhatajatel).

“LASTE RISKIRETK” (Merle Karusoo) vanusele 14+, esineb teatristuudio vanem rühm.

Õpilastele on etendused 17.-18.mail tundide ajal (täpsem info klassijuhatajatel).

Ülejäänud koolipere, sõbrad, tuttavad, sugulased, mõttekaaslased on oodatud etendusele 23.mail kell 19.00 TLG aulas

Eelkooli viimane tund

Tuletame meelde, et meie viimane kohtumine toimub

teisipäeval, 26.04.2016 algusega kell 14:00.

Kaasa ikka (teritatud) harilik pliiats ja värvimiseks pliiatsid.

Seekord me pikalt ei toimeta. Orienteeruv lõpp on 15:00

Meeldiva kohtumiseni!