Haridus on teekond, mitte sihtpunkt…

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldhariduskool, kus hinnatakse üldinimlikke väärtusi, jõukohast arengut toetavat õppimist, austatakse igaühe erilisust ja inimväärikust. Kool on orienteeritud kasvatatud, haritud, rahvuskultuuri tundva ja austava, avatud ning elus hästi toimetuleva isiksuse kasvatamisele.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi õppesuunad

Tervishoiu õppesuund Infotehnoloogia õppesuund

ttk-vertikaalne-logo

tlg_logo_labipaistev_2210_3310_it6ppesuund

Tallinna Linnavooru olümpiaadidel edukalt osalenud õpilased

Ajaloo- olümpiaadi Tallinna linnavoorus 10.02.2018.

Miriam Trummal 3.koht
Norman Muinasmaa 4.koht
Karol-Liis Loik 9.koht
Carolin Uesson 11.koht
Õpetaja Natalja Dovgan

Riina Tannil 9.koht
Õpetaja Oliver Hoole

Matemaatika olümpiaadi Tallinna linnavoorus  7.02.2018
Siim Kruusimäe 5.-6. koht
Õpetaja Viktor Perelman

Keemia olümpiaadi Tallinna linnavoorus  27.01.2018
Emilia Niilo
Õpetaja Taisi Hiie-O´Connor

EV 100 sündmused

ev100-sundmused-tlg

„Anname lapsele ujumisoskuse“

Laagna gümnaasiumis on VÄÄRT ÕPETAJAD.
Algus ujumisoskuse arendamisele liikus 1. klassi juba paar aastat tagasi. Praegu liigume edasi oskuste lihvimisele ja täiustamisele!
Meie kehalise õpetajad on paljuks võimelised.

Lehekülg 1 / 104